В новините
 
18.02.2009 09:41   Новината е видяна 6743 пъти
КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване” при дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и управление на собствеността” - Община Созопол

Община Созопол На основание чл. 10а, ал. 2 от Закон за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители и Заповед №Z-273/12.02.2009г  на кмета на Община Созопол,
ОБЯВЯВА
КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Обща канцелария, административно и информационно обслужване” при дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и управление на собствеността” -  Община Созопол, при следните условия:

1. Изисквания за заемане на длъжността:
Минимални и специфични изисквания,  предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
-    образователна степен  - бакалавър
минимален професионален опит-  5 години;
ранг - ІІІ младши;
Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
компютърна грамотност - владеене на  Microsoft Word, Microsoft Excel,  Internet Explorer, програми за документооборот и архивиране.
лични качества - умение за ръководене и работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни качества;
владеене на английски, френски или немски език е предимство.
2. Описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
3. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността - 363 лв.
4. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю
5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
заявление по образец за участие в конкурса /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
- копие от документ за владеене на английски, френски или немски език, ако е налице такъв.
6. Документите следва да бъдат подадени в 10-дневен дневен срок от публикуване на обявлението за провеждане на конкурса, в деловодството на Община Созопол.
7. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
8. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Созопол.     

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |