В новините
 
09.04.2008 06:31   Новината е видяна 5786 пъти
Конкурс за длъжността Началник на отдел “Туризъм”

О Б Я В Л Е Н И Е
О Б Щ И Н А Б У Р Г А С
ул. “Александровска” № 26
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 805/07.04.2008 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Началник на отдел “Туризъм”
в дирекция “Икономика и стопански дейности”

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 5 години;
- ранг – IІІ младши;
- специалности “Туризъм”, “Мениджмънт”,“Икономика”;
- владеенето на английски или немски език е предимство
* Допълнителни изисквания:
– компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;
* Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 363 лв;
* Начин за провеждане на конкурса:
- защита на концепция за организация и развитие на отдела /да се представи на хартиен носител при подаване на всички необходими документи за кандидатстване/;
- интервю.
* Необходими документи за кандидатстване:
- заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;
- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен ;
- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.
* Място и срок за подаване на документите:
Община Бургас – ул. “Александровска” № 26, деловодство
Краен срок за подаване на документи – до 14 дни след излизане на обявата.
* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Информационното табло на източната фасада на сградата на Общината.
* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
* Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
* За повече информация по конкурса и начина на провеждане – тел. 84-15-04 /Д.Николова/

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |