В новините
 
01.09.2010 11:03   Новината е видяна 4427 пъти
ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ЮНИ 2010 ГОДИНА
Производството на твърди горива през юни спрямо май 2010 г. нараства с 27.2% до
2 424 хил. тона и на електроенергия - с 19.2% до 3 577 гВтч. Наблюдава се намаление на
производството на безоловен бензин - със 7.6% до 133 хил. тона, на дизелово гориво - с 15.5% до
131 хил. тона, и на природен газ - с 1.5% до 380 хил. станд. куб. м. Няма изменение в
производството на пропан-бутан
Производството на твърди горива през юни 2010 г. спрямо юни 2009 г. нараства с 36.0%, на
природен газ - с 4.0%, и на електроенергия - с 16.1%. Отчита се намаление в производството на
пропан-бутан - с 20.0%, на автомобилен бензин - с 2.2%, и на дизелово гориво - с 33.5%.
Доставките на твърди горива през юни спрямо май 2010 г. нарастват с 28.6% до 2 635 хил.
тона и на дизелово гориво - с 23.8% до 78 хил. тона. Намаляват доставките на пропан-бутан - с
14.3% до 24 хил. тона, на безоловен бензин - с 55.1% до 44 хил. тона, на природен газ - с 1.4% до
142 млн. станд. куб. м, и на електроенергия - с 1.6% до 2 325 гВтч (табл. 2).
Доставките на твърди горива през юни 2010 г. спрямо юни 2009 г. нарастват с 34.0% и на
природен газ - с 12.7%. Намаляват доставките на пропан-бутан - с 27.3%, на безоловен бензин - с
47.6%, на дизелово гориво - с 60.4%, и на електроенергия - с 1.3%.
Методологични бележки
Изследването на енергийните продукти се провежда всеки месец в съответствие с приетия
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната статистика. Целта на
изследването е да се осигури информация за производството и доставките за страната на основни
енергийни продукти - електроенергия, твърди горива, природен газ и нефтени продукти.
Респонденти на изследването са производителите, вносителите и износителите на енергийни
продукти. Основните наблюдавани показатели са производството и доставката на енергийни
продукти.
Твърди горива
Производство - включват се антрацитни, черни, кафяви, лигнитни въглища и твърди горива
от въглища. Производителите отчитат пречистеното производство. За въглищата, при
производството на които не се отделят инертни материали, пречистеното производство е равно на
общия добив.
2
Доставки - количествата, доставени на вътрешния пазар. Равняват се на общото количество
доставки до различните потребители - вътрешно потребление на мините, за ТЕЦ за обществено
ползване, за коксуващи заводи и брикетни фабрики, за индустрията, черната металургия и други.
Нефтени продукти
Производство - производството на крайни продукти в нефтопреработвателните заводи или в
предприятията за смесване на продукти.
Доставки - доставката на вътрешния пазар на крайни нефтени продукти, получени от фирми
производители и вносители/износители.
Природен газ
Производство - общото количество сух газ за продажба, произведен в рамките на
националните граници, включително и офшорното производство. Производството се изчислява след
пречистване и извличане на газокондензатите и сярата.
Доставки - цялото количество газ, разпределено в страната, включително собственото
потребление и загубите.
Данните са представени в милиони стандартни кубични метри - при международни
стандартни условия 15°С и 760 мм живачен стълб.
Електроенергия
Производство - отчита се произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и
електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите колектори.
Доставки - изчисляват се като сума от произведената нетна електроенергия (брутното
производство на електроенергия, намалено със собствените нужди на електроцентралите) и нетния
внос (внос - износ).
Ключови думи: Производството, твърди горива, електроенергия, безоловен бензин, дизелово гориво,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |