В новините
 
29.07.2009 09:28   Новината е видяна 7483 пъти
СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА. БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ - ЮЛИ 2009 ГОДИНА

1. Производство По данни от бизнес анкетите на НСИ през юни 2009 г. показателят на доверие в промишлеността се понижава с 3.6 пункта спрямо равнището си през май. Намалението се дължи на по-песимистичните очаквания на мениджърите за производствената дейност през следващите три месеца. Същевременно и нивото на запасите от готова продукция се увеличава. През април 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 20.0% в сравнение със същия месец на предходната година (по предварителни данни). Най-голям спад е регистриран в преработващата промишленост (с 22.2%). В добивната промишленост и производството на електроенергия, газ и вода понижението е съответно с 21.0 и 13.5%. По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2009 г. възлиза на 13 961.1 млн. лв. по текущи цени, като на човек от населението се падат 1 831.3 лева. При среден за тримесечието валутен курс от 1.501134 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 9 300.4 млн. долара и съответно 1 220.0 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 7 138.2 млн. евро, като на човек от населението се падат 936.4 евро. Спрямо първото тримесечие на 2008 г. реалният спад на БВП е 3.5%.

2. Индивидуално потребление През април 2009 г. показателят на доверие на потребителите се понижава със 7.6 пункта в сравнение с януари. Засилва се негативизмът в оценките на потребителите за настоящата икономическа ситуация в страната. През април 2009 г. приходите от продажби в търговията на дребно намаляват с 9.3% спрямо същия месец на 2008 година (по предварителни данни). Понижението се дължи на взаимодействието между положителния темп в търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (2.9%) и отрицателните темпове в останалите съставни групи. В търговията с компютърна и комуникационна техника и търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита понижението достига съответно 15.3 и 17.3%. За индивидуално потребление на населението през първото тримесечие на 2009 г. се изразходват 81.7% от произведения БВП. Реалното намаление на показателя спрямо съответното тримесечие на 2008 година е 6.0%.

3. Инвестиции През периода от януари до април 2009 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността намалява с 3.2 пункта и се оценява на 67.4%. Бруто образуването в основен капитал през първото тримесечие на 2009 г. спрямо същия период на предходната година е 85.9%. Относителният дял на тази категория е 25.9% от БВП.

4. Пазар на труда През първото тримесечие на 2009 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 262.8 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 49.5%. В сравнение със същия период на 2008 г. броят на заетите лица намалява с 27.1 хил., а коефициентът на заетост - с 0.2 пункта. Безработните лица през първото тримесечие на 2009 г. са 222.2 хил., или 6.4% от икономически активното население. В сравнение със същото тримесечие на предходната година коефициентът на безработица не отбелязва съществено изменение, а броят на безработните лица е с 6.6 хил. по-малко. Според бизнес анкетите на НСИ през юни 2009 г. 12.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им. През март 2009 г. средната работна заплата е 579 лв. (по предварителни данни), което е с 4.7% повече в сравнение с предходния месец. Спрямо март 2008 г. ръстът е 15.8%.

5. Международни трансакции Според оценките на мениджърите от промишлеността през юни 2009 г. продължава свиването на осигуреността на производството с поръчки от чужбина. За януари - април 2009 г. текущата сметка има дефицит в размер на 1 690.3 млн. евро (5.0% от прогнозния БВП за 2009 г.) при дефицит от 2 777.6 млн. евро (8.1% от БВП) за същия период на 2008 година. Основни фактори за намалението на дефицита по текущата сметка са по-ниските дефицити по търговското салдо (с 938.2 млн. евро) и по статия Услуги (с 260.7 млн. евро). Търговското салдо за януари - април 2009 г. е отрицателно - в размер на 1 603.6 млн. евро (4.7% от прогнозния БВП за 2009 г.), при отрицателно салдо в размер на 2 541.8 млн. евро (7.5% от БВП) за същия период на 2008 година. Износът на стоки (FOB) възлиза на 3 495.1 млн. евро за януари - април 2009 г. при 5 020.9 млн. евро за същия период на 2008 г., като намалява с 30.4% на годишна база при ръст от 27.4% за същия период на миналата година. Вносът на стоки (FOB) e 5 098.6 млн. евро при 7 562.6 млн. евро за януари - април 2008 г., като намалява с 32.6% на годишна база при ръст от 26.2% за същия период на миналата година. Преките инвестиции в чужбина за януари - април 2009 г. са 24.0 млн. евро при 436.0 млн. евро за същия период на 2008 година. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 955.4 млн. евро (2.8% от прогнозния БВП за 2009 г.) при 1 924.3 млн. евро (5.6% от БВП) за същия период на 2008 година. Те покриват 56.5% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 69.3% за януари - април 2008 година. За януари - април 2009 г. портфейлните инвестиции - активи нарастват със 153.1 млн. евро, а за същия период на 2008 г. те намаляват с 37.6 млн. евро. Портфейлните инвестиции - пасиви намаляват с 211.2 млн. евро при намаление от 60.9 млн. евро за януари - април 2008 година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги за първото тримесечие на 2009 г. е отрицателно. Вносът на стоки и услуги надвишава с 2 382 млн. лв. стойностния обем на износа. Спрямо съответното тримесечие на 2008 г. износът на стоки и услуги е намалял реално със 17.4%, а вносът - с 21.1%.

6. Цени През май 2009 г. хармонизираният индекс на потребителските цени нараства общо с 3.0% в сравнение със същия месец на 2008 г., като увеличение на цените има във всички наблюдавани групи стоки, с изключение на хранителните продукти и безалкохолните напитки, транспорта и съобщенията. Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през май 2009 г. намаляват с 3.2% в сравнение със същия месец на 2008 година. В преработващата промишленост цените през май спадат с 10.5% спрямо съответния месец на 2008 г., докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение с 18.3%. По данни от конюнктурната анкета през юни 2009 г. предприятията от промишлеността, които предвиждат намаление на цените, са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което балансовият показател е отрицателен (-2.9%).

7. Парични и финансови показатели През май 2009 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар СОФИБОР намалява спрямо предходния месец от 6.05 на 5.98% при стойност 6.88% през май 2008 година. Годишното увеличение на широките пари (агрегат М3) през май 2009 г. е 4.6% при 5.1% през април, като в края на май обемът им възлиза на 45.162 млрд. лв. (68.2% от прогнозния БВП за 2009 г.) при 45.023 млрд. лв. за април 2009 година (67.9% от БВП). Тесните пари М1 намаляват през май с 13.7% на годишна база (12.8% спад през април). Обемът на вземанията по кредити от нефинансови предприятия и домакинства през май 2009 г. нараства до 48.722 млрд. лв. (73.5% от прогнозния БВП за 2009 г.), като годишното му увеличение е 15.5% при 20.2% през април 2009 година. Темпът на годишен прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през май е 15.4% при 20.5% през предходния месец, а на кредитите за домакинства и НТООД - 15.7% през май при 19.8% през април. През май 2009 г. обменният курс на лева спрямо долара се понижава в сравнение с предходния месец - от 1.48 на 1.43.

Информацията е на НСИ
Ключови думи: бизнес, доверие, данни, спад, промишленост, потребление, стоки, предприятия, дефицит,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |