В новините
 
19.05.2009 17:39   Новината е видяна 6469 пъти
дневния ред за предстоящото заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе на 21.05.2009 година от 10:00 часа в сградата на Бургаски свободен университет
1. Докладна записка от Ивелина Василева - Заместник - кмет „Евроинтеграция и екология” относно: Съфинансиране на проект „Българо - Норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморската община”, (Bulgarian - Norwegian collaboration project on Energy Efficiency and Renewable Energy for reduction of greenhouse gases in public sector in the Black Sea Region Municipalities).

2. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно : Допълнения и изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени за услуги на територията на Община Бургас.

3. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно : Промяна в Наредбата за преместваемите обекти и рекламно информационна дейност на територията на Община Бургас.

4. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА” относно : Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

5. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно : Промяна в Правилника на Общинска агенция за приватизация.

6. Докладна записка от Общинските съветници на СДС относно: Приемане на Правилник за организацията на работата и дейността на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Бургас /ПКЗСД/, във връзка с подпомагане и финансиране на процедури за „ин витро оплождане” на лица, двойки и семейства, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас.

7. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно : Мерки за спазване на хигиенно-санитарните норми при поставяне и последваща експлоатация на базови станции и антени на мобилните оператори в градски условия.

8. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно : Приемане решение за отправяне искане пред Министерски Съвет, за предоставяне от страна на държавата на остров „Св. Анастасия” за управление и стопанисване от Община Бургас.

9. Искане за отделяне на с.Извор от Община Созопол и присъединяването му към Община Бургас.

10. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно : Промяна в Правилата за изграждане на обекти на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и присъединителните проводи за строежите на територията на Община Бургас, приети с Решение по т.41 от Протокол № 20/23.04. и 28.04.2009 година на Общински съвет-Бургас.

11. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „АТАКА” относно : Незаконни преместваемите обекти за продажба на риба в Община Бургас.

12. Докладна записка от Група общински съветници от ПП „ГЕРБ” относно : Приемане на критерии при субсидиране на спортни клубове - бюджет 2010 г.

13. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Подпомагане на треньори и състезатели прекратили дейността си. 

14. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно : Отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост чрез търг.

15. Докладна записка от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас относно : Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 570/1030 кв.м. ид. части от УПИ II - 55, в кв.5 по плана на с.Твърдица, Община Бургас, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

16. Докладна записка от Йорданка Ананиева - Зам. кмет „Култура и образование” на Община Бургас относно : Провеждане на конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическото столово  хранене. 

17. Докладна записка от Манол Проданов - управител на „Бургаски пазари” ЕООД относно: Изменение на договор за наем с „Нов дом - Симеонов” ЕООД за „Магазин за продажба на промишлени стоки и услуги”, находящ се в ТК „Краснодар” ет.2, гр.Бургас, ж.к. „Възраждане”, ул. „Цар Калоян”.

18. Докладна записка от Соня Георгиева - Председател на Комисията по култура, образование, вероизповедание и читалищна дейност при Общински съвет - гр.Бургас относно: Отдаване на помещение под наем на дружество Алианс Франсез - гр.Бургас.

19. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев - общински съветник от групата съветници на ПП „ГЕРБ” относно : Изграждане на Център за Асистирана Репродукция на територията на Община Бургас.

20. Докладна записка от Председателя на временната комисия по контрол на качеството и видовете СМР - та по ремонтно - асфалтовите дейности на ОБщина Бургас относно: Заплащане на външните експерти ангажирани от комисията по Протокол №3 от 21.04.2009 г.

21.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Гергана Михова Михова.

22.  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николай Христов Кръстев.

23. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Байрям Асан Шахпаз.

24. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Мария Николова Попова.

25. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитринка Георгиева Димитрова.

26. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - Зам. кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт” относно : Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Илия Асенов Велев.

27.  Преписка за опрощаване на задължения на Делка Колева Тунтева.
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |