В новините
 
05.07.2008 05:17   Новината е видяна 5257 пъти
Условия за достъп до газопреносните мрежи

На 9 юни ЕП ще гласува доклад на българския евродепутат Атанас Папаризов (ПЕС) като част от третия енергиен пакет. Чрез него се дават по-големи правомощия на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, насърчава се регионалното сътрудничество и се засилва сигурността на доставките.
Докладът за условията за достъп до газопреносните мрежи цели укрепването на вътрешния пазар на газ, подобряването на сътрудничеството между операторите на преносни системи и хармонизирането на правилата за операторите на системи за съхранение на газ. Други важни въпроси в доклада са засилването на прозрачността и осигуряването на дългосрочни програми за осигуряване на доставките на газ, предотвратяването на сериозни смущения в тях и планирането на инвестициите.

Една от най-важните теми в доклада на Атанас Папаризов (ПЕС) е ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, която предстои да бъде създадена в рамките на разглеждания от ЕП в момента трети енергиен пакет.
Комисията предложи първоначално създаването на Европейска мрежа от оператори на преносни системи на газ (ЕМОПСГ), която да обединява различните оператори на преносни системи и да има правомощия да приема:
•        технически и пазарни кодекси относно:
o        правила за сигурност и надеждност;
o        правила за свързване на мрежата и достъп;
o        правила за оперативна съвместимост и оперативни процедури при аварийни ситуации;
o        правила за разпределение на капацитета и за управление на претоварването;
o        енергийна ефективност;
•        10-годишен инвестиционен план;
•        годишна работна програма;
•        планове за научноизследователска дейност.

Така според предложението на Европейската комисия Агенцията щеше да има по-скоро консултативна роля спрямо ЕМОПСГ. При гласуването обаче в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на ЕП в края на май, депутатите приеха поправки, според които ЕМОПСГ предлага гореописаните правила, планове и кодекси (според насоките на Агенцията), а Агенцията е тази, която в крайна сметка ги приема.

Агенцията трябва освен това да следи за прилагането от страна на ЕМОПСГ на мрежовите кодекси. Тя ще има важен глас и при определянето на въпросите от "първостепенно значение за развитието на вътрешния пазар на газ".
Даването на по-големи правомощия означава и поемането на по-голяма отговорност. В този смисъл депутатите взеха решение Агенцията да бъде с по-голяма отчетност: нейният директор ще бъде одобряван от ЕП и трябва редовно да докладва пред Парламента за изпълнението на своите задължения. Централата на Агенцията ще бъде в Брюксел.
Новата регулаторна рамка насърчава също така регионалните инициативи на операторите на преносни системи и на регулаторните органи с цел да се осигури оптимално управление на мрежата и целесъобразно планиране и реализиране на инвестициите.

Атанас Папаризов коментира по следния начин доклада преди гласуването му на пленарната сесия на ЕП в Страсбург:
"С регламента за изменение на регламент 1775/2005 се утвърждава ролята и независимостта на националните регулатори. Създава се силна Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, която развива и хармонизира правилата за трансграничната търговия с природен газ. Също така се създава и Европейска мрежа на операторите на преносни системи на газ, която, под наблюдението на Агенцията, разработва техническите условия за работа на газопреносната мрежа. Така се осигурява баланс на интересите и взаимодействие на всички участници на пазара.
Създават се условия за повишаване сигурността на доставките чрез разработването на десетгодишни инвестиционни планове и ежегодни анализи и оценки за развитието на пазара, както и чрез разширяване обхвата на регламента чрез включването на втечнения природен газ и газохранилищата.
Осигурява се голяма прозрачност и изчерпателна информация за функционирането на преносната мрежа и се гарантира равнопоставен достъп на всички заинтересувани участници, включително на малките и средни потребители и доставчици."

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |